У току су радови на улазној капији са северне стране манастира..


Радове изводи мајстор из Далмације, према идејном пројекту одобреном у Заводу за заштиту споменика културе у Београду, а извођачки пројекат и надзор као и сва детаљна решења су дело архитекте Владимира Јанићијевића.